Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bafasisht
bafasisht:

bafasísht ndajf. befas.

Të ngjashme:
barazisht:

barazísht ndajf. barabar.