Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës babilonas
babilonas:

babilónas,-i m. sh. -(it) hist. pjesëtar i popullsisë së Babilonisë.

babilonas:

babilónas,-e mb. që lidhet me babilonasit a me Babiloninë, i babilonasve a i Babilonisë.

Të ngjashme:
babilonase:

babilónas,-e, -ja f. sh. -e(t).

babiloni:

babiloní,-a f. fig. rrëmujë e madhe; gjendje, kur s’e merr vesh i pari të dytin.