Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës babezisht
babëzisht:

babëzísht ndajf. me babëzi, si i babëzitur.

Të ngjashme:
barazisht:

barazísht ndajf. barabar.

pabesisht:

pabesísht ndajf. me pabesi: e vranë pabesisht.

bagëtisht:

bagëtísht ndajf. në mënyrë të trashë; keq; egër, si kafshë, shtazërisht: punon njerëzisht e ha bagëtisht (fj. u.).

labërisht:

labërísht,-e mb. i krijuar nga labët, lab: këngë (valle) labërishte.

labërisht:

labërísht ndajf. si labët; në të folmen labe, si flasin labët: këndoj labërisht; fliste labërisht.