Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës babanik
babanik:

babaník,-u m. sh. -ë(t) bot. barishte me gjethe gjatoshe e të dhëmbëzuara, me lule të bardha, të verdha në të blertë ose të kuqe.

Të ngjashme:
baltanik:

baltaník,-e mb. baltak.

ballanik:

ballaník,-u m. sh. -ë(t) balli i një ndërtese, i minierës etj.

ballnik:

ballník,-u m. sh. -ë(t) 1. balli i fuçisë. 2. vjet. pjesa e përkrenares që mbronte ballin. 3. fundi i baqthit.

bukanik:

bukaník,-e mb. 1. i mbushur: arrë bukanike. 2. bukator.

çaçanik:

çaçaník,-u m. sh. -ë(t) kokërr arre me lëvozhgë të njomë; lëvozhga e gjelbër e saj, shark.