Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bërrylas
bërrylas:

bërrýlas ndajf. 1. ijas, anash: ecte bërrylas. 2. fig. me bërryla: ka çarë bërrylas në jetë.

Sinonime / Të përafërta:
ijas
anash
Të ngjashme:
bërrylak:

bërrylák,-u m. sh. -ë(t) kthesë rruge a lumi.

burrelas:

burrélas,-i m. sh. -(it) banor vendës i Burrelit ose me prejardhje nga Burreli.

burrelas:

burrélas,-e mb. që lidhet me burrelasit a me Burrelin, i burrelasve a i Burrelit.

bërryl:

bërrýl,-i m. sh. -a(t) 1. nyja e kyçit të krahut, poshtë llërës; pjesa e mëngës në këtë vend: i ra me bërryl. 2. copë gypi e përkulur në mes, që lidh në kthesë gypat e tjerë: bërryl sobe. 3. bërrylak.