Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës azotemi
azotemi:

azotemí,-a f. mjek. sëmundje që shkaktohet nga sasia e madhe e azotit në gjak.

Të ngjashme:
zotem:

zót/em vetv., -a (u), -ur bised. i dal zot një pune; zotohem.

pazotësi:

pazotësí,-a f. të qenët i pazoti; paaftësi.

zotëri:

zotërí,-a m. sh. -nj(të) 1. ai që është i pasur ose ka pushtet; pronari i diçkaje; zot: djali i zotërisë. 2. përdoret kur i drejtohemi dikujt me nderim, me mirësjellje ose zyrtarisht; zoti: zonja e zotërinj! të nderuar zotërinj! 3. njeri shumë i mirë, i sjellshëm dhe i nderuar, fisnik: ka baba një zotëri; është zotëri.

zotësi:

zotësí,-a f. aftësia për të kryer diçka, të qenët i zoti: ka zotësi; duhet zotësi; drejton me zotësi.