Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës azilant
azilant:

azilánt,-i m. sh. -ë(t) ai që është larguar nga vendi i vet për shkaqe politike, ekonomike etj. dhe ka kërkuar strehim në një shtet tjetër.

Të ngjashme:
brilant:

brilánt,-i m. sh. -e(t) diamant pa ngjyrë: unazë me brilant.

izolant:

izolánt,-i m. sh. -e(t) fiz., elektr. veçor.

amiant:

amiánt,-i m. min. asbest.