Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës azil
azil:

azíl,-i m. sh. -e(t) 1. institucion ku strehohen pleqtë e vetmuar e pa ndihmë, shtëpia e pleqve. 2. gjendja e azilantit: është në azil.

Të ngjashme:
kazil:

kazíl,-i m. sh. -ë(t) ka a dem i zi.

abis:

abís,-i m. sh. -e(t) libr. humnerë.

acid:

acíd,-i m. sh. -e(t) kim. thartor: acid sulfurik.

açik:

açík ndajf. bised. haptas; qartë: ia tha açik.

amin:

amín pj. fet. përdoret në mbarim të lutjeve e të shërbesave, me kuptimin “ashtu qoftë!”.