Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës avullueshmeri
avullueshmëri:

avullueshmërí,-a f. spec. të qenët i avullueshëm; shkalla e avullimit.