Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës avullueshem
avullueshëm:

avullúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të avullohet.