Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avullt
avullt:

ávullt (i, e) mb. 1. në trajtë avulli; i lehtë si avulli. 2. i veshur me avull, i mjegullt.

Të ngjashme:
akullt:

ákullt (i, e) mb. 1. që është prej akulli; i ngrirë: shtresë e akullt. 2. edhe fig., shumë i ftohtë: erë e akullt; me sy (me vështrim) të akullt; fjalë të akullta.

amullt:

ámullt (i, e) mb. që nuk lëviz, i ndenjur; / fig. që nuk ka gjallëri, që nuk zhvillohet; i fjetur: jetë e amullt.

avull:

ávu/ll,-lli m. sh. -j(t) 1. gaz që del nga uji a nga disa lëndë kur ziejnë ose kur nxehen shumë; mjegull e hollë që del nga toka etj.: avull uji; avuj plumbi; makinë me avull. 2. afsh i nxehtë: avulli i zjarrit; kam avull në trup; / fig. bised. zjarr i brendshëm, afsh: flet me avull. 3. si mb. i nxehtë: u bë dhoma avull.

amulli:

amullí,-a f. të qenët i palëvizshëm; / fig. mungesë gjallërie e zhvillimi, mbetje në vend; gjendje e fjetur: ka rënë në amulli.

avulloj:

avull/ój kal., -óva, -úar 1. e kthej në avull (një lëng): avulloj ujin. 2. jokal. v. III kthehet në avull, avullohet: avulloi benzina. 3. jokal. nxjerr avull: avullon toka; po më avullon trupi. 4. jokal. fig. bised. iki pa u diktuar, zhdukem; humb: avulluan gjysmat.