Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avullosh
avullosh:

avullósh,-e mb. që është i ngrohtë e lëshon avull: simite avulloshe.

Të ngjashme:
avullore:

avullór/e,-ja f. sh. -e(t) anije me avull.

avulloj:

avull/ój kal., -óva, -úar 1. e kthej në avull (një lëng): avulloj ujin. 2. jokal. v. III kthehet në avull, avullohet: avulloi benzina. 3. jokal. nxjerr avull: avullon toka; po më avullon trupi. 4. jokal. fig. bised. iki pa u diktuar, zhdukem; humb: avulluan gjysmat.

mullosh:

mullósh,-e mb., edhe si em., mospërf. barkmadh.