Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës avokati
avokati:

avokatí,-a f. drejt. fushë që përfshin detyrat e mbrojtjes e të ndihmës juridike me avokat; veprimtaria e detyra e avokatit.

avokat:

avokát,-i m. sh. -ë(t) 1. drejt. jurist që jep këshilla për çështje të drejtësisë dhe mbron dikë a përfaqëson një palë në gjyq: kolegji i avokatëve. 2. fig. ai që mbron e përkrah dikë në një çështje.