Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avokat
avokat:

avokát,-i m. sh. -ë(t) 1. drejt. jurist që jep këshilla për çështje të drejtësisë dhe mbron dikë a përfaqëson një palë në gjyq: kolegji i avokatëve. 2. fig. ai që mbron e përkrah dikë në një çështje.

Të ngjashme:
avokati:

avokatí,-a f. drejt. fushë që përfshin detyrat e mbrojtjes e të ndihmës juridike me avokat; veprimtaria e detyra e avokatit.

cokat:

cokát (cokás) kal., -a, -ur 1. mpreh kosën ose gurin e mullirit, kalit me çekan, e gdhend pak; i bëj një kllapë: e cokati me brisk. 2. fig. çmend.

vokal:

vokál,-e mb. muz. që lidhet me këngën; që këndon; që është krijuar për t’u kënduar; zanor: solist vokal; muzikë vokale.