Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avitshëm
avitshëm:

avítsh/ëm (i), -me (e) mb. bised. i afrueshëm.

Të ngjashme:
kavitshëm:

kavítsh/ëm (i), -me (e) mb. i qëmoçëm, i kamotshëm.

arritshëm:

arrítsh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të arrihet, i mundshëm: synim plotësisht i arritshëm.

habitshëm:

habítsh/ëm (i), -me (e) mb. që të habit; i jashtëzakonshëm, i mahnitshëm: ngjarje e habitshme; / që sillet e vepron ndryshe nga të tjerët; i çuditshëm: grua e habitshme.

kaditshëm:

kadítsh/ëm (i), -me (e) mb. që ka mjaft ditë që është bërë a që ka ndodhur: bukë e kaditshme; ngjarje e kaditshme.

pritshëm:

prítsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që pritet të bëhet, të ndodhë a të vijë; i ardhshëm: prodhim i pritshëm; në vitin e pritshëm. 2. mikpritës: është njeri i pritshëm.