Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës avion
avion:

avión,-i m. sh. -ë(t) aeroplan; udhëtim me avion.

Të ngjashme:
afion:

afión,-i m. bised. 1. opium. 2. si mb. shumë i verdhë a i zbehtë: u bë afion (dikush).

avio:

avio- fjalëform. libr. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “i aviacionit ose i aeroplanit; ajror” (p.sh. aviomekanik, avioregjiment etj.).

aksion:

aksión,-iII m. sh. -e(t) fin. pjesëmarrje me kapitale në një veprimtari ekonomike fitimprurëse; letër e barasvlershme me një nga pjesët e kapitalit të një shoqërie a të një sipërmarrjeje, që i jep të drejtën zotëruesit të saj të marrë pjesë në veprimtarinë dhe në fitimet e sipërmarrjes: kursi i aksioneve.

aluvion:

aluvión,-i m. sh. -e(t) gjeol. lyshtër.

amidon:

amidón,-i m. kim. lëndë organike, zakonisht në farat e drithërave, në patatet etj., që nxirret si niseshte.