Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aviator
aviator:

aviatór,-i m. sh. -ë(t) drejtues i një mjeti fluturues; pjesëtar i ekuipazhit të aeroplanit, pilot.

Të ngjashme:
armator:

armatór,-i m. sh. -ë(t) min., ndërt. ai që bën armatesa; armatues.

deviator:

deviatór,-i m. sh. -ë(t) ai që shmanget a që largohet nga vija e përgjithshme politike e një partie.

javator:

javatór,-i m. sh. -ë(t) ai që ngarkohet për punët e javës në një familje.

radiator:

radiatór,-i m. sh. -ë(t) pajisje për ngrohjen e banesave etj. me anën e një sistemi gypash, nëpër të cilët qarkullon ujë ose avull i ngrohtë; tek. pajisje për ftohjen e motorëve me djegie të brendshme me anë gypash, në të cilët qarkullon ujë a vaj i ftohtë.

skiator:

skiatór,-i m. sh. -ë(t) sport. ai që ushtron sportin e skive.