Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aventure
aventurë:

aventúr/ë,-a f. sh. -a(t) ndodhi e rastit në jetën e dikujt, me të papritura e me rreziqe; / keq. veprim i pamenduar, pa llogaritur rrethanat, forcat, pasojat etj.: nisi një aventurë.

Të ngjashme:
aventurier:

aventuriér,-i m. sh. -ë(t) keq. ai që bën veprime të rrezikshme e të pandershme; njeri i dhënë pas aventurash, ai që priret nga aventurizmi: aventurier politik.

agjenturë:

agjentúr/ë,-a f. sh. -a(t) qendër e organizuar zbulimi a spiunazhi; përmb. tërësia e agjentëve të zbulimit.

uverturë:

uvertúr/ë,-a f. sh. -a(t) 1. muz. pjesë muzikore që luhet si hyrje në një operë, në një balet etj.; simfoni me një shkallë të lartë përgjithësimi. 2. fig. libr. fillimi i diçkaje, veprim që paraprin diçka.

ventuzë:

ventúz/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) kupë qelqi që i vihet dikujt, zakonisht në shpinë, kur ka marrë të ftohtë: vë (hedh) ventuza.

veturë:

vetúr/ë,-a f. sh. -a(t) automjet i vogël udhëtimi, zakonisht me katër rrota e për katër veta.