Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avashte
avashtë:

aváshtë (i, e) mb. bised. 1. i ngadaltë: me hap të avashtë. 2. që thuhet a që këndohet me zë të ulët e shtruar: këngë e avashtë. me zë të avashtë.

Të ngjashme:
avashëm:

avásh/ëm (i), -me (e) mb. bised. i ngadalshëm: është i avashëm.

atashe:

atashé,-u m. sh. -(të) dipl. nëpunës që drejton një fushë veprimtarie në një përfaqësi diplomatike: atashe tregtar (ushtarak).

avash:

avásh ndajf. bised. ngadalë: ecën (flet) avash.

ahishtë:

ahísht/ë,-a (ahísht/e,-ja) f. sh. -a(t) pyll ahu.

arishtë:

arísht/ë,-a f. sh. -a(t) arë e vogël; vend me ara, arnajë.