Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avashem
avashëm:

avásh/ëm (i), -me (e) mb. bised. i ngadalshëm: është i avashëm.

Të ngjashme:
avashtë:

aváshtë (i, e) mb. bised. 1. i ngadaltë: me hap të avashtë. 2. që thuhet a që këndohet me zë të ulët e shtruar: këngë e avashtë. me zë të avashtë.

atashim:

atashím,-i m. veprimi sipas foljeve.

avrohem:

avróhem vetv. e avroj. / pës. avróhem.

trashem:

tráshem vetv. 1. vetv. e trash: iu trash zëri; u trashën punët; u trashën mosmarrëveshjet (grindjet). 2. v. III bëhet më i shpeshtë dhe me grimca më të mëdha; dendësohet: u trash bora. 3. v. III fig. humbet forcën, aftësinë, mprehtësinë etj. për të bërë punën e vet si më parë: i janë trashur gjunjët është lodhur shumë; i janë trashur veshët nuk dëgjon mirë; i është trashur koka (truri, mendja) (mospërf.) s’i hyn gjë në kokë; është bërë matuf; është trashur sëpata nuk pret mirë. / pës. tráshem.

atashe:

atashé,-u m. sh. -(të) dipl. nëpunës që drejton një fushë veprimtarie në një përfaqësi diplomatike: atashe tregtar (ushtarak).