Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës avashëm
avashëm:

avásh/ëm (i), -me (e) mb. bised. i ngadalshëm: është i avashëm.

Të ngjashme:
avashtë:

aváshtë (i, e) mb. bised. 1. i ngadaltë: me hap të avashtë. 2. që thuhet a që këndohet me zë të ulët e shtruar: këngë e avashtë. me zë të avashtë.

atashim:

atashím,-i m. veprimi sipas foljeve.

avash:

avásh ndajf. bised. ngadalë: ecën (flet) avash.

atyshëm:

atýsh/ëm (i), -me (e) mb. që ndodhet aty; kund. i këtushëm: ngjarjet e atyshme.

avitshëm:

avítsh/ëm (i), -me (e) mb. bised. i afrueshëm.