Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autor
autor:

autór,-i m. sh. -ë(t) hartuesi a krijuesi i një vepre letrare, artistike, shkencore etj.; ai që ka bërë një vepër të caktuar: autorët e vjetër; autori i letrës; e drejta e autorit.

Të ngjashme:
aktor:

aktór,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që luan një rol në teatër a në film: aktorët e Teatrit Kombëtar. 2. fig. ai që luan një rol të rëndësishëm në një ngjarje.

artor:

artór,-i m. sh.-ë(t) arar.

tutor:

tutór,-i m. sh. -ë(t) 1. drejt. ai që është ngarkuar me ligj që të kujdeset për një të mitur etj.; kujdestar. 2. keq. ai që kujdeset në mënyrë të tepruar për dikë dhe ia ndrydh lirinë e mendimit e të veprimit.

autore:

autór,-e, -ja f. sh. -e(t).

auto:

auto-I fjalëform. libr. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, me kuptimin “që lidhet me automobilat a me automjetet, i automobilave a i automjeteve” (p.sh. autokinema, autokolonë, autotransport, autovinç etj.).