Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autoofiçinë
autoofiçinë:

autoofiçín/ë,-a f. sh. -a(t) tek. automjet i pajisur me ofiçinë.