Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës autonomi
autonomi:

autonomí,-a f. 1. e drejta e një vendi a e një krahine për t’u vetëqeverisur, brenda sistemit të administrimit të një shteti më të madh; vetëqeverisje: autonomi vendore. 2. libr. mundësia për të punuar a për të vepruar i pavarur: autonomia e universiteteve.

Të ngjashme:
autonom:

autonóm,-e mb. që ka autonomi; i pavarur: republikë (krahinë) autonome.

agronomi:

agronomí,-a f. shkenca për ligjet e punimit të tokës dhe të prodhimit bujqësor.

antonimi:

antonimí,-a f. gjuh. dukuria e antonimeve në gjuhë; të qenët antonim me një tjetër: antonimi leksikore.

astronomi:

astronomí,-a f. shkenca për trupat qiellorë.

autonomist:

autonomíst,-e mb. që kërkon autonomi: lëvizje autonomiste.