Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autonom
autonom:

autonóm,-e mb. që ka autonomi; i pavarur: republikë (krahinë) autonome.

Të ngjashme:
autonomi:

autonomí,-a f. 1. e drejta e një vendi a e një krahine për t’u vetëqeverisur, brenda sistemit të administrimit të një shteti më të madh; vetëqeverisje: autonomi vendore. 2. libr. mundësia për të punuar a për të vepruar i pavarur: autonomia e universiteteve.

agronom:

agronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në agronomi.

antonim:

antoním,-i m. sh. -e(t) gjuh. fjalë a shprehje me kuptim të kundërt me një tjetër.

astronom:

astronóm,-i m. sh. -ë(t) specialist në astronomi.

autobot:

autobót,-i m. sh. -e(t) automjet i pajisur me një fuçi të madhe për të mbartur ujë, naftë e lëngje të tjera.