Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës automatizoj
automatizoj:

automatiz/ój kal., -óva, -úar tek. pajis me makina e aparate automatike.

Të ngjashme:
automatizëm:

automatíz/ëm,-mi m. libr. veprim a lëvizje automatike; / fig. keq. veprim a punë pa menduar ose pa vetëdije.

automatizim:

automatizím,-i m. veprimi sipas foljeve.