Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autokinema
autokinema:

autokinemá,-ja f. sh. -(të) automjet i pajisur me aparat për të shfaqur filma.