Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autobiografi
autobiografi:

autobiografí,-a f. sh. -(të) jetëshkrimi i një njeriu, i hartuar nga ai vetë.

Të ngjashme:
autobiografik:

autobiografí,-k, -ke mb. që lidhet me autobiografinë, i autobiografisë: shënime autobiografike; ditar autobiografik.