Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës autentik
autentik:

autentík, -e mb. i sigurt, i vërtetë; origjinal: burim (dokument) autentik; / drejt. që përputhet plotësisht me origjinalin: kopje autentike (e një shkrese).