Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës austriak
austriak:

austriák,-u m. sh. -ë(t) banor vendës i Austrisë ose me prejardhje nga Austria.

austriak:

austriák,-e mb. që lidhet me austriakët a me Austrinë, i austriakëve a i Austrisë.

Të ngjashme:
austriake:

austriák,-e, -ja f. sh. -e(t).