Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës auditor
auditor:

auditór,-i m. sh. -ë(t) sallë ku mbahen leksione, referate etj.(zakonisht në një shkollë të lartë); / përmb. tërësia e dëgjuesve në këtë sallë: foli para një auditori të madh.

Të ngjashme:
dyditor:

dyditór,-e mb. që zgjat dy ditë a që kryhet për dy ditë: konferencë dyditore.

çuditur:

çudítur (i, e) mb. që është çuditur: mbeti i çuditur.

autor:

autór,-i m. sh. -ë(t) hartuesi a krijuesi i një vepre letrare, artistike, shkencore etj.; ai që ka bërë një vepër të caktuar: autorët e vjetër; autori i letrës; e drejta e autorit.

ditor:

ditór,-i m. sh. -ë(t) etnogr. e nesërmja e një të kremteje të rëndësishme.

ditor:

ditór,-e mb. që lidhet me ditën, i ditës; që bëhet gjatë ditës, i një dite; që është vetëm për ditën; i përditshëm: regjimi ditor; paga ditore; çerdhe ditore.