Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës audience
audiencë:

audiénc/ë,-a f. sh. -a(t) zyrt. pritje zyrtare e dikujt për bisedime nga një përfaqësues i lartë i shtetit.