Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atyperatyshem
atypëratyshëm:

atypëratýsh/ëm (i), -me (e) mb. që ndodh aty për aty; i menjëhershëm, i çastit: përgjigje e atypëratyshme.