Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atypëratyshëm
atypëratyshëm:

atypëratýsh/ëm (i), -me (e) mb. që ndodh aty për aty; i menjëhershëm, i çastit: përgjigje e atypëratyshme.