Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atrofizoj
atrofizoj:

atrofiz/ój kal., -óva, -úar 1. v. III biol., mjek. e dobëson dhe e rrëgjon. 2. fig. libr. e dobësoj një veprimtari, e mpij.

Të ngjashme:
atrofizim:

atrofizím,-i m. veprimi sipas foljeve: atrofizimi i kockës; atrofizimi i kritikës (fig.).