Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës atletike
atletik:

atletík,-e mb. që lidhet me atletikën a me atletin, i atletikës a i atletit: gara atletike.

atletikë:

atletík/ë,-a f. sport. pjesë e gjimnastikës, e cila përfshin ushtrime që kërkojnë shkathtësi, shpejtësi e forcë.

Të ngjashme:
atlete:

atlét,-e, -ja f. sh. -e(t).

athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

patetikë:

patetík/ë,-a f. të qenët patetik; shfaqje e zjarrtë dhe e ngritur e ndjenjave; ton patetik; patos.