Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atlet
atlet:

atlét,-i m. sh. -ë(t) sportist që merret me atletikë.

atlet:

atlét,-e(t) f. sh. bised. këpucë të lehta sportive.

Të ngjashme:
atlete:

atlét,-e, -ja f. sh. -e(t).

alet:

alét,-i m. sh. -e(t) bised. vegël.

athët:

áthët (i, e) mb. 1. që është pak i thartë e të mbledh gojën: shije e athët; verë e athët. 2. që të shpon a të djeg hundët: erë e athët. 3. që është me të ftohtë të hidhur, që të than: dimër i athët. 4. fig. i ashpër e i pakëndshëm: fjalë të athëta; / zemërak e i ashpër: njeri i athët.

athët:

áthët,-it (të) as. 1. shija e athët. 2. të ftohtë i hidhur.