Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atjeshem
atjeshëm:

atjésh/ëm (i), -me (e) mb. që është atje; kund. i këtushëm: banorët e atjeshëm.

Të ngjashme:
asgjëshëm:

asgjësh/ëm (i), -me (e) mb. libr. që nuk ka asnjë vlerë a rëndësi.

atësohem:

atës/óhem vetv., -óva (u), -úar bëhem baba; / bëhem me baba duke u birësuar.

datueshëm:

datúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të datohet: mbishkrime të datueshme.

ndjeshëm:

ndjésh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i aftë të kapë ngacmimet nga bota e jashtme dhe të reagojë shpejt ose t’u përgjigjet atyre në një shkallë të lartë: vesh i ndjeshëm. 2. që preket lehtë në ndjenjat; i prekshëm: njeri (fëmijë) i ndjeshëm; aparat i ndjeshëm (spec). 3. fig. i dukshëm, i rëndësishëm: fitime (humbje) të ndjeshme; në mënyrë të ndjeshme.

pagjëshëm:

pagjësh/ëm (i), -me (e) mb., edhe si em., bised. i varfër: familje e pagjëshme.