Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atjeshëm
atjeshëm:

atjésh/ëm (i), -me (e) mb. që është atje; kund. i këtushëm: banorët e atjeshëm.

Të ngjashme:
datueshëm:

datúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të datohet: mbishkrime të datueshme.

ndjeshëm:

ndjésh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i aftë të kapë ngacmimet nga bota e jashtme dhe të reagojë shpejt ose t’u përgjigjet atyre në një shkallë të lartë: vesh i ndjeshëm. 2. që preket lehtë në ndjenjat; i prekshëm: njeri (fëmijë) i ndjeshëm; aparat i ndjeshëm (spec). 3. fig. i dukshëm, i rëndësishëm: fitime (humbje) të ndjeshme; në mënyrë të ndjeshme.

tatueshëm:

tatúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të tatohet: të ardhura të tatueshme.

tutjeshëm:

tutjésh/ëm (i), -me (e) mb. i tejmë.

ndjeshëm:

ndjéshëm ndajf. shumë; në mënyrë të ndjeshme: prodhimi u rrit ndjeshëm.