Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atille
atillë:

atíllë (i, e) përem. i të njëjtit lloj me një tjetër larg nesh, i ngjashëm nga vetitë me të, si ai; që është në një shkallë të lartë cilësie ose në gjendjen që përcaktohet në fjalinë e varur; kund. i këtillë: një mendim i atillë; diçka e atillë pak a shumë po ajo gjë; në rrethana të atilla; ka çaste të atilla, sa vlejnë me një jetë; i atillë e i këtillë përdoret kur zëvendësojmë fjalët, zakonisht sharëse, që janë thënë për dikë.

Të ngjashme:
tillë:

tíllë (i, e) dëft. 1. i ngjashëm me një tjetër, i të njëjtit lloj me të; i këtillë: diçka e tillë është pak a shumë kjo gjë është. 2. shpreh një shkallë të lartë të cilësisë ose përforcon një vlerësim: një njeri të tillë s’e gjen; një gjë e tillë s’është dëgjuar.

atelie:

atelié,-ja f. sh. -(të) dhomë e posaçme, ku punon piktori, skulptori, fotografi etj.; studio.

katile:

katíl,-e, -ja f. sh. -e(t).

çatalle:

çatá/ll,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. dru me bigë në majë, furkë. 2. vig druri për të sëmurët a të vdekurit: e prufshin me çatalle! (mallk.) vdektë! 3. pallaskë që i vihet këmbës së thyer.

pille:

píll/e,-ja f. sh. -e(t) koritë e thellë prej guri ose qyp i madh balte për vaj etj.