Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athtësoj
athtësoj:

athtës/ój kal., -óva, -úar athëtoj.

Të ngjashme:
lehtësoj:

lehtës/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj më të lehtë në peshë; ia zvogëloj një peshë të rëndë; kund. rëndoj: e ka lehtësuar çantën; e lehtësoi kalin (mushkën). 2. ia bëj më të lehtë një punë, një detyrë etj.; ia pakësoj vështirësitë: ia lehtësoi detyrën; ia lehtësoi fajin (dënimin); ia lehtësoi sëmundjen (dhembjen).

athtësim:

athtësím,-i m. athëtim.

aftësoj:

aftës/ój kal., -óva, -úar e bëj të aftë a më të aftë.

athëtoj:

athët/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj të athët: e athëtoi gjellën. 2. v. III më tharton e më mbledh gojën: më athëtuan kumbullat.

athtësi:

athtësí,-a f. të qenët i athët; shije e athët.