Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athtësi
athtësi:

athtësí,-a f. të qenët i athët; shije e athët.

Të ngjashme:
athtësim:

athtësím,-i m. athëtim.

athtësoj:

athtës/ój kal., -óva, -úar athëtoj.

djathtësi:

djathtësí,-a f. sh. -(të) shkathtësia e gjymtyrëve dhe e shqisave; zotësi; sh. lëndë mësimore në shkollën nëntëvjeçare që e zhvillojnë këtë shkathtësi (vizatimi etj.).

ftohtësi:

ftohtësí,-a f. 1. të ftohtë. 2. të qenët i ftohtë (nga temperatura); kund. ngrohtësi; nxehtësi: e mban ftohtësinë. 3. fig. të qenët i ftohtë në sjellje etj.; mungesë ndjenjash të ngrohta; qëndrim mospërfillës: i sillej me ftohtësi.

lashtësi:

lashtësí,-a (lashtërí,-a) f. sh. -(të) 1. nj. të qenët i lashtë a shumë i vjetër: lashtësia e kulturës (e gjuhës shqipe). 2. kohë e lashtë; e shkuara e largët; bota e lashtë, antikiteti: lashtësia ilire (greke, romake); dijetarët e lashtësisë.