Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athetoj
athëtoj:

athët/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj të athët: e athëtoi gjellën. 2. v. III më tharton e më mbledh gojën: më athëtuan kumbullat.

Të ngjashme:
athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.

anketoj:

anket/ój kal., -óva, -úar bëj një anketë. / pës. anketóhem.

atestoj:

atest/ój kal., -óva, -úar zyrt. njoh zyrtarisht një gradë a një titull për dikë sipas veprimtarisë; përcaktoj shkallën e aftësive profesionale dhe të përgatitjes arsimore e kulturore të dikujt. / pës. atestóhem.

kthetroj:

kthetr/ój kal., -óva, -úar 1. v. III ngul kthetrin a kthetrat diku: shqiponja kthetroi gjahun. 2. jokal. shkoj e ngulem diku.

tretoj:

tret/ój kal., -óva, -úar e mbjell tokën për të tretën herë brenda një viti.