Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athetire
athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

Sinonime / Të përafërta:
athtësi
Të ngjashme:
atdhetare:

atdhetár,-e, -ja f. sh. -e(t).

athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

ashpëtirë:

ashpëtír/ë,-a f. sh. -a(t) bot. lloj dushku me gjethe të ashpra.

atletikë:

atletík/ë,-a f. sport. pjesë e gjimnastikës, e cila përfshin ushtrime që kërkojnë shkathtësi, shpejtësi e forcë.

athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.