Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athtir
Të ngjashme:
athëti:

athëtí,-a f. athtësi.

athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.

ithtar:

ithtár,-i m. sh. -ë(t) ai që u përmbahet parimeve e pikëpamjeve të një rryme filozofike, politike, shkencore etj. ose të një doktrine të caktuar; ndjekës e përkrahës i mendimeve të dikujt, pasues.

athëtim:

athëtím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. athtësi. 3. athëtimë.

shtir:

shtir kal. dhe jokal., -a, -ur bised. i dal matanë një rrjedhe uji, kapërcej: shtiri në va. / pës. shtíret v. III.