Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athëtor
athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.

Të ngjashme:
athëtoj:

athët/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj të athët: e athëtoi gjellën. 2. v. III më tharton e më mbledh gojën: më athëtuan kumbullat.

ethator:

ethatór,-i m. sh. -ë(t) mashkulli (i një kafshe) i aftë për të ethur, mbarsës, racator.

vathator:

vathatór,-e mb., edhe si em., rezhdak: dhi vathatore.

ajkëtor:

ajkëtór,-i m. sh. -ë(t) gjell. gatesë me miell, me ajkë qumështi e me gjalpë, e pjekur në tepsi.

athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.