Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athëtirë
athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

Sinonime / Të përafërta:
athtësi
Të ngjashme:
athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

ashpëtirë:

ashpëtír/ë,-a f. sh. -a(t) bot. lloj dushku me gjethe të ashpra.

athëtor:

athëtór,-e mb. i athët: mollë athëtore.

athëtim:

athëtím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. athtësi. 3. athëtimë.

athëti:

athëtí,-a f. athtësi.