Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës athëtimë
athëtimë:

athëtím/ë,-a f. thëllim, acar; fraq.

Sinonime / Të përafërta:
thëllim
acar
fraq
Të ngjashme:
athëtim:

athëtím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. athtësi. 3. athëtimë.

athëtirë:

athëtír/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e athët; athtësi.

ashërimë:

ashërím/ë,-a f. sh. -a(t) thurimë me ashra.

athëti:

athëtí,-a f. athtësi.