Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës aterisht
atërisht:

atërísht ndajf. në mënyrë atërore, si baba: e përkëdheli atërisht.

Të ngjashme:
mjerisht:

mjerísht ndajf. për fat të keq; kund. lumturisht: mjerisht nuk po më kujtohet.

natyrisht:

natyrísht ndajf., edhe si fj. ndërm., pa dyshim, siç është e natyrshme, sigurisht: natyrisht, me punë arrihet gjithçka.

terishtë:

terísht/ë,-a f. vend i terur.

ateist:

ateíst,-e mb., edhe si em., që ndjek ateizmin; jofetar, afetar: pikëpamje ateiste.

afërsisht:

afërsísht ndajf. në mënyrë të përafërt, përafërsisht.