Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës atekohe
atëkohë:

atëkóhë ndajf. atëherë.

Të ngjashme:
asokohe:

asokóhe ndajf. atëherë.

atëbotë:

atëbótë ndajf. atëherë.

atësohem:

atës/óhem vetv., -óva (u), -úar bëhem baba; / bëhem me baba duke u birësuar.